Έρευνα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Μπαταρία NMC

  • Ηλεκτρικές μπαταρίες οχημάτων

  • Ηλεκτρική μπαταρία φορτηγών

  Νέα Νέα ενέργεια Soundon σε Emove 360 έκθεση

  Soundon New Energy Technology Co,.Ltd.

  ccan εξατομικεύσιμα συστήματα, τυποποιημένες ενότητες VDA στα μεμονωμένα κύτταρα και κάθοδος υλικό .we μπαταριών μπορούμε να προσφέρουμε διάφορες λύσεις.
  Λαϊκή κατηγορία Όλα